סולם

השם "סולם" במקורו כנעני שפירושו "מקום תענוג ושלווה". אשתורי הפרחי שסייר באזור במאה ה-14 כתב שסולם הוא "מקור יפה מאוד." מיקומו ותפקידו ההיסטורי של כפר סולם מרשים. נמצא בפתח עמק בית שאן מכיוון מערבה. בשמו נשתמר שמה של "שונם" שבתה"ך ועתיקות בנדון נמצאות בצפון מזרח הכפר.
תקופה מסויימת בהיסטוריה הכפר נקרא "שונם". אחד הסיפורים ההיסטורים מגלה שבכפר הנבי אלישע החיה בנה של השונמית. והמקום מוזכר בכתובים כאשר מדובר במלחמות שניהל יהושע עם האשורים. ויש סברה שבסולם נערכו הפלשתינים למלחמה בשאול ובצבאו. בכפר קיים אתר הנקרא בית השונמית, ושיפוץ נעשה בו לאחרונה על ידי המועצה האזורית. מאז עולים לרגל הרבה אנשים, בינם נשים יהודיות המיחסות למקום תכונות של פוריות.

תל סולם בצפון מזרח הכפר סומן על ידי רשות העתיקות מכיל מערכת קברות עתיקה ומערכת מחילות מסתור. בנוסף, כמעט כל השטח הבנוי בכפר כיום מוגדרת כשטח עתיקות.
פרעה תחתמוס השלישי, שליט מצרים, הזכיר אזור זה ומקומה של סולם במיוחד כאשר דיבר על המלחמה בין לבאיא מלכת שכם נגד סולם בזמן נסיגת הכוחות המצרים מהכפר בשנת 1479 לפני הספירה. מסמכים מעידים על כך נמצאים היום בארכיון תל אל עמארנה, במצרים. אלא חלק מסימנים שמעידים שסולם הוותה מרכז שלטוני בזמן שמגידו הוותה מרכז פעילות ארצית ואזורית חשוב. ממכתביו של מלך מגידו לפרעה מתברר שפרעה הטיל עליו לעבד את שדות סולם.
גם יש סימנים שסולם הייתה מקור אספקה בזמן שלטונו של מלך אשור טייגלאת'-פיליסר השלישי. סרגון השני בנה עיר חדשה באזור והפך אותה למרכז שלטונו באיזור כולו
 סימנים מראים שהמקום נהרס כמה פעמים בימי קדם. האחרונים שבנו סולם היו המוסלמים במאה ה 11. לאחר מכן הצלבנים, שקראו לה "סולם" שעזרה להם בניהול האיזור, ועבדו על סלילת כביש מקשר בין הכפר לבין "מסדר הטמפלרים" על פסגת הר תבור. ולפי מסורת מקומית חמולת אל זועביהה גרה במקום חזרה למאה 12 לספירה.
בכפר יש כמה מעיינות ותעלות מיים שסיפקו מיים לאזור כולו. התעלות מראות שמערכת המיים נבנתה על מנת לעמוד באיתגרים ולעמוד במתקפות ובסגרים שונים.
בעבר הלא רחוק, הכפר הווה מרכז תרבות אזורי. בית הספר היסודי הראשון שנוסד באזור בשנת 1895 היה בכפר סולם והבניין הקיים לבית הספר הוקם בשנת 1936. מאמצים גדולים מתוכננים לבניית בית ספר חדיש בכפר. לאחרונה יש סימנים מעודדים שהכפר הופך לשחק תפקיד מסחרי באזור ובו יותר חניויות נפתחות על מנת לספק צרכי מבקרים בינם הרבה מבקרים יהודים. הכביש המתוכנן להיפתח משטח שיפוט מרחביה שמקשר הכפר עם בית החולים העמק בעפולה עלול להוות התחלת עידן של קירבה בין יהודים וערבים באזור.
יש שרואים בהרחבת שטח השיפוט של סולם מאדמות מעובדות על ידי מושב מרחביה השכן, התחלת עידן חדש איתן של שיתוף פעולה יהודי ערבי באזור. תושבי הכפר מתגאים בתרומתם בכיוון ומצביעים על כך שכפרם ספק מנהיגים לאומיים לאוכלוסייה הערבית בישראל בינם חבר הכנסת עבדול עזיז אל זועבי שדאג לטיפוח קשרים קורקטים בין יהודים וערבים במדינה ובאזור כולו.
מספר תושבי הכפר בשנת 2003 מגיע ל 2850 גרים ב 414 משק בית. לפני 1948 תחום השיפוט הגיע ל 3600 דונם, כיום השטח מגיע ל 1900 דונם.