ועדות המועצה

 ועדות המועצה  חובה ורשות.

 

מכרזים (חובה)

הנחות (חובה)

חינוך (רשות)

מחמוד זועבי (יו"ר)

חמזה סביחי (יו"ר)

פארוק (יו"ר)

עבד אלכרים זועבי

עבד אלכריםז ועבי

עבד אלכרים זועבי

חמזה סביחי

מחמוד זועבי

חמזה סביחי

ראיד ראדי

ראיד ראדי

ראיד ראדי

פארוק זועבי

פארוק זועבי

מחמוד זועבי

 

יועץ משפטי

שועאע זועבי

 

בהאא אג'באריה (גזבר)

 

 

 

 

 

 

מל"ח + פס"ח

ביקורת(חובה)

רווחה ותמיכה

אחמד זועבי

חמזה סביחי (יו"ר)

עבד אלכרים זועבי (יו"ר

חמזה סביחי

שועאע זועבי

חמזה סביחי

פארוק זועבי

פארוק זועבי

פארוק זועבי

מחמוד זועבי

מחמוד זועבי

מחמוד זועבי

שועאע זועבי

ראיד ראדי

ראיד ראדי

ראיד ראדי

 

 

 

 

 

תחבורה , תמרור ובטיחות בדרכים:

 

שועאע זועבי (יו"ר)

מחמוד זועבי

פארוק זועבי

ראיד ראדי

 

 ​