חברי המועצה


אחמד זועבי

ראש המועצה

054-6200751

כפר מצר

עבד אלכרים זועבי

מ.מ וסגן ראש המועצה

054-7747818

כפר נין

אחמד סאלח זועבי

חבר המועצה

054-5611772

כפר מצר

פארוק זועבי

חבר המועצה

052-5091133

כפר נין

מחמוד זועבי

חבר המועצה

052-6310388

כפר דחי

ראיד ראדי

חבר המועצה

052-3897453

כפר סולם

שועאע זועבי

חבר המועצה

054-9215069

כפר סולם

חמזה סביחי

חבר המועצה

050-6618277

כפר מצר

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת חברי המועצה

 

 

 

שם

תפקיד

מס' טלפון

ישוב

אחמד זועבי

ראש המועצה

054-6200751

כפר מצר

עבד אלכריםזועבי

מ.מ וסגן ראש המועצה

054-7747818

כפר נין

אחמד סאלח זועבי

חבר המועצה

054-5611772

כפר מצר

פארוק זועבי

חבר המועצה

052-5091133

כפר נין

מחמוד זועבי

חבר המועצה

052-6310388

כפר דחי

ראיד ראדי

חבר המועצה

052-3897453

כפר סולם

שועאע זועבי

חבר המועצה

054-9215069

כפר סולם

חמזה סביחי

חבר המועצה

050-6618277

כפר מצר

 ​

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת חברי המועצה

 

 

 

שם

תפקיד

מס' טלפון

ישוב

אחמד זועבי

ראש המועצה

054-6200751

כפר מצר

עבד אלכריםזועבי

מ.מ וסגן ראש המועצה

054-7747818

כפר נין

אחמד סאלח זועבי

חבר המועצה

054-5611772

כפר מצר

פארוק זועבי

חבר המועצה

052-5091133

כפר נין

מחמוד זועבי

חבר המועצה

052-6310388

כפר דחי

ראיד ראדי

חבר המועצה

052-3897453

כפר סולם

שועאע זועבי

חבר המועצה

054-9215069

כפר סולם

חמזה סביחי

חבר המועצה

050-6618277

כפר מצר

 ​