בעלי תפקידים בכירים

אחמד זועבי              ראש המועצה

עבד אלכרים זועבי    מ.מ וסגן ראש המועצה

זהיר זעבי                 מזכיר המועצה

אנו'ר זעבי                מנהל מח' חינוך 

אחמד זעבי               מנהל מח' הנדסה

בהאא אג'באריה        גזבר

מנאל עבדאללה         מנהלת מח' רווחה

עלי זעבי                   מנהל מח' תברואה ורישוי עסקים

עבד אלרחים זועבי    רכז ספורט ומתקנים

מחמד זעבי               מנהל מח' רכש


​ ​