המחלקה לשירותים חברתיים

המנהלת:מנאל עבדאללה
טל: 046295809
פקס: 046295817

 
מטרתה המרכזית של המחלקה לשירותים חברתיים הינה לאתר אוכלוסיות סיכון ולטפל בהן בשותפות עם גורמים שונים בקהילה, תוך הפעלת תוכניות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות.
 
המחלקה שואפת להגדיל את מגוון השירותים הניתנים על ידה, לתת הדרכה והכוונה מקצועית לגורמים שונים בקהילה, לפתח ולבסס גישה קהילתית של נותני השירותים בקהילה, ולהיות מעורבת בפתוח תכניות קהילתיות, בין היתר בשילוב מתנדבים.
 
במסגרת מימוש מטרות אלו, עוסקת המחלקה במגוון תחומים: טיפול סוציאלי בתושבים, טיפול בילדים ,נוער בסיכון ואלימות במשפחה, איתור ילדים ומשפחות במצבי סיכון ומצוקה, טיפול בקשישים, טיפול במתנדבים והפעלת תוכניות קהילתיות, טיפול באוכלוסיות מיוחדות כמו: דורשי עבודה, משפחות חד הוריות, בעלי צרכים מיוחדים. כן עוסקת מחלקת הרווחה בהיערכות לשעת חירום, וגיוס משאבים.
 
 
צוות המחלקה
שם
תפקיד
מס' טלפון
מנאל עבדאללה
מנהלת המחלקה ועו"ס לחוק סדרי דין
04-6295809
מנאל זועבי
עובדת זכאות ומזכירות
04-6295813
מדיחה דראושה
עו"ס לחוק הנוער ,רכזת ועת החלטה ומטפלת ישירה בכפר נין
04-6295811
מנאל זועבי
עו"ס לחוק הטפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומטפלת ישירה בכפר מצר
04-6295818
אנואר שחברי
עו"ס מטפלת ישירה בכפר סולם
04-6295821
מטרות ויעדים
 
מטרה מס' 1:
הבטחת טיפול פסיכוסוציאלי מערכתי וזמין לכל התושבים בבוסתאן אלמרג' הזקוקים לכך, בהתאם לחוקי המדינה הרלוונטיים, הוראות משרד הרווחה וסדרי עדיפויות מקומיים. למען שיפור איכות החיים בקהילה.
 
יעדים למטרה מס' 1:
  • איתור אוכלוסיות סיכון והפעלת תוכניות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות לטיפול בהן.
  • הגדלת מגוון השירותים הניתנים במחלקה, הן האוניברסליים והן המובחנים.
  • מתן שירותים טיפוליים לילדים ולנוער, בשיתוף היחידה לנוער, אגף חינוך, בתי הספר, משטרה, שרות מבחן.
  • עבודה שוטפת עם בתי ספר בצוותים רב – מקצועיים.
 
מטרה מס' 2:
פיתוח וקידום מערכת רווחה איכותית ומתקדמת, אשר תהווה כתובת ידועה ומקובלת, הן לאוכלוסיה הכללית והן לגורמים בקהילה ומחוצה לה, לפניות בנושאי פרט, משפחה וקהילה.
        
יעדים למטרה מס' 2:
  • הדרכה והכוונה מקצועית לגורמים שונים בקהילה.
  • פרסום המחלקה והשירותים הניתנים בה.
  • התמקצעות עובדי המחלקה.
מטרה מס' 3:
פיתוח וביסוס גישה קהילתית של נותני השירותים בקהילה, ומעורבות בפיתוח
תוכניות קהילתיות.
 
יעדים למטרה מס' 3:
מעורבות תושבים בפיתוח והפעלת שירותים וגופים בקהילה.
שילוב מתנדבים בקידום פעילות המחלקה ופעילות קהילתית.
 
 
אוכלוסיית יעד
תושבי בוסתאן אלמרג: משפחות, צעירים וקשישים, ילדים ונוער
תושבים הסובלים מחולי, נכות, מוגבלות שכלית
תושבים הסובלים מקשיי הסתגלות משפחתית, תעסוקתית, חברתית
משפחות במצבי משבר
משפחות הסובלות מאלימות במשפחה
משפחות הסובלות מאבטלה ובעיות כלכליות
משפחות עם קשיים ביחסים בתוך המשפחה
משפחות בהליכי גירושים
משפחות המתמודדות עם צרכים מיוחדים
שכול ויתמות
ילדים ונוער במצבי סיכון ומצוקה
קשישים הסובלים מקשיים אישיים ו/או משפחתיים
קשישים סיעודיים
קבוצות עם צרכים מיוחדים
גמלאים
מתנדבים
הקהילה הרחבה
 
​​​