לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

מתנ”ס

https://www.facebook.com/matnasbustan