לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

גזברות וגבייה | الحسابات والجباية

אודות המחלקה

מחלקת הגזברות עוסקת בניהול הכספי של המועצה האיזורית, הגזברות מנהלת את המערכת הכספית של המועצה, הן בנושא התקציב הרגיל והן בנושא ניהול הפרוייקטים (התב”רים). במסגרת זו בונה הגזברות את תקציב המועצה, עוקבת אחר הביצוע ומנהלת את המשאבים הכספיים של המועצה, בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות.

המועצה סובלת מגרעון תקציבי שוטף כתוצאה מקבלת מענק איזון מוקטן ממשרד הפנים, כן כתוצאה מהכנסות עצמיות נמוכות כאשר כ 94% משומת הארנונה מבוססת על ארנונה מגורים. מחלקת הגזברות מתנהלת כל הזמן תחת מטריה זו אשר מתבטאת בגרעון תקציבי ותזרימי.

מחלקת הגזברות הריצה עניין ועדות גיאוגרפיות לרשות שדנו במעמד מונציפלי וחלוקת הכנסות מאזור תעשיה אלון תבור.

כן מטפלת הגזברות בגיבוש וניהול המדיניות הכספית של המועצה, ייזום פרויקטים, גיוס תקציבים ממשרדי הממשלה, מפעל הפיס , תרומות, פעולות שוטפות לקבלתם ועדכון חוקי העזר.

תחומי אחריות

 1. בנית תקציב המועצה ובקרתו
 2. גיוס משאבים כספיים לפרוייקטים (תבר”ים) וניהולם
 3. ניהול תזרים מזומנים
 4. מו”מ וקשר עם משרדי ממשלה, בנקים, ומוסדות
 5. תשלומי שכר ותשלומים לספקים ומוסדות שכר
 6. גביית מיסים, אגרות ותשלומים אחרים
 7. ייצוג המועצה כצד בתביעות המתנהלות כנגד הרשות.

הגזברות כוללת חמש יחידות:

  1.  הנהלת חשבונות ושכר
  2.  גביה
  3.  רכש ומחסן
  4.  שכר
  5. מיצוי משאבים

אנשי קשר:

אגבריה בהאא, רו”ח – גזבר המועצה

נעמה זועבי – מנהלת חשבונות ראשית

חוסניה עלי סאלח – מחלקת הנה”ח

עדנאן והיב – מנהל מחלקת גביה

ג’נאת זועבי – קופאית

מוחמד זועבי – מנהל רכש

דוחות: 

 

דוח מפורט 2022 

 ד.מ בוסתן 2021

ד.מ בוסתן 2020

ד.כ  בוסתן  2022

דוח כספי  2021

דוח כספי 2022

 

טיוטת החלטת ועדה 2021 2

טיוטת המלצת ועדה 2021 1

צו ארנונה 2023