לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור | المراقب الداخلي ومندوب شكاوى الجمهور

תפקידי מבקר המועצה

קיום ביקורת על התנהלות ופעולות המועצה על פי החוק והנהלים, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

תפקידי ממונה תלונות הציבור

פנייה למבקר כממונה תלונות הציבור תהיה השלב האחרון כאשר תקדם לה פניה לבעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה באמצעות מזכירות המועצה.

  • רק מי שקופח בתשובתו יוכל לפנות לממונה תלונות הציבור.
  • הממונה יקבל תלונות בכתב, יבדוק וישיב לתלונה. סמכויות הממונה הן על פי חוק.
  • הממונה יגיש פעם בשנה דו”ח מרוכז למליאת המועצה, על פי עקרון דוח המבקר.