לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

חברי מליאה

רשימת חברי   מליאת המועצה  -2024

שם

תפקיד

מס’ טלפון

דוא”ל

ישוב

אחמד זועבי

ראש המועצה

054-6200751

Az1757@hotmail.com

כפר מצר

עבד אלרחמן זועבי

מ”מ ראש המועצה

050-5077617

Abed.zoabi63@hotmail.com

כפר מצר

אחמד מסארוה

חבר המועצה

055-8807339

Ah.masarweh@gmail.com

כפר סולם

עבד אלסלאם זועבי

חבר המועצה

050-6240762

Salam2310@hotmail.com

כפר סולם

עומרי מוחמד

חבר  המועצה

050-3645157

mlaw_cpa@yahoo.com

נין

זועבי נאדר

חבר המועצה

052-4818020

khnmh.70@gmail.com

נין

זועבי נאיל

חבר המועצה

054-4223567

Nael.zoabi@gmail.com

דחי

מוחמד שקור

חבר המועצה

052-3431737

Mohammad.shkoor1@gmail.com

כפר מצר