לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

ביטחון וביטחון קהילתי – الامن والامن الجماهيري

תיאור התפקיד ותחומי אחריות:

מנהל את התכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית, מוביל ומתאם את הפעולות הנדרשות לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול.

תחומי האחריות

  • ניהול צוות רכזות המוגנות וצוותי מתנדבים ביישובים ובקהילות.
  • תכלול ואחריות על תחום המוגנות והתנהגויות הסיכון במועצה עם כלל גורמי המקצוע הרלוונטיים במועצה
  • בניית תכנית עבודה שנתית (מיפוי, בניית תכנית עבודה, איגום משאבים, הצגת תכניות)
  • יישום תכנית העבודה השנתית (ועדות, גיוס שותפים ברשות ובקהילה, גיוס והכשרת מתנדבים, מדידה והערכה
  • ייזום והפעלת מענים מבוססי קהילה
  • ניהול בעלי תפקידי הליבה של הרשות ברשות המקומית (מ.מוגנות, עו”ס קהילה, מנחה חינוכי, רכז ס. הורים, מ.פנאי וכו’)
  • התנהלות לאחר אירועי קיצון
  • תחזוקה שוטפת של המערך הטכנולוגי והתאמת המענים לאתגרים הקיימים

الامن الجماهيري : مدير قسم مكافحة العنف، السموم والكحول

الوصف الوظيفي والمسؤوليات:

يدير برامج الوقاية من العنف ومكافحة تعاطي المخدرات والكحول التابعة لهيئة مكافحة العنف والمخدرات والكحول في السلطة المحلية، ويقود وينسق الإجراءات المطلوبة لبناء وإنشاء البنية التحتية المحلية للتعامل مع العنف الظواهر والإجرام والسلوك المعادي للمجتمع وتعاطي المخدرات والكحول.

المسؤوليات

إدارة فريق من منسقي الحماية والفرق التطوعية في المحليات والمجتمعات.
تضمين المسؤولية في مجال السلامة والسلوكيات الخطرة في المجلس مع جميع العناصر المهنية ذات الصلة في المجلس
بناء خطة عمل سنوية (رسم الخرائط، بناء خطة عمل، تجميع الموارد، تقديم الخطط)
تنفيذ خطة العمل السنوية (اللجان، توظيف الشركاء في الهيئة والمجتمع، توظيف وتدريب المتطوعين، القياس والتقييم)
بدء وتشغيل عمليات التعذيب المجتمعية
إدارة المناصب الأساسية للسلطة في السلطة المحلية (مسؤول الحماية، محامي المجتمع، المشرف التربوي، منسق شؤون الوالدين، موظف الترفيه، إلخ.)
التصرف بعد الأحداث المتطرفة
الصيانة المستمرة للإعداد التكنولوجي وتكييف الإجابات على التحديات القائمة