לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

קידום מעמד האשה النهوض بمكانة المرأة

קידום מעמד האישה ושווין מגדרי:

הגדרת תפקיד:

תפקיד היועצת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי ברשות המקומית, התעצם והתפתח מאז שנקבע בחוק  בשנת 2000 (חוק הרשויות המקומיות [יועצת לענייני נשים], התש״ס 2000), ותוקן בשנת 2008..

במסגרת התפקיד פועלת היועצת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בקרב אוכלוסיית הרשות ועובדיה, יוזמת ומקדמת תוכניות ופעילויות בתיאום עם ראש הרשות במטרה להטמיע ,לשפר ולקדם מדיניות  הרשות  לשם העצמת וקידום מעמדן של הנשים והשגת השוויון המגדרי, בנוסף לטיפוח תודעה ציבורית באמצעות חינוך, הדרכה והסברה לשוויון מגדרי וביעור כל סוגי ההפליה ומניעת אלימות נגדן.

חזון:

  • אוכלוסיית נשים מנהיגה, מובילה ופעילה חברתית ופוליטית.
  • העלאת מודעות והטמעת החשיבה המגדרית.

מטרות ויעדים:

  • פיתוח וגיוס מנהיגות נשים פעילה בכפרים.
  • קידום מעמדן ורווחתן החברתית, הנפשית והכלכלית של הנשים ברשות.
  • מתן מידע על הזכויות והשירותיים החברתיים העומדים לרשותן בגופים הממשלתיים והחוץ ממשלתיים.
  • קורסים והכשרות מקצועים במטרה לקבלת כלים לפיתוח, צמיחה ועצמאות כלכלית.
  • שיתוף פעולה עם מחלקות המועצה, אנשים, גופים וארגונים הפועלים בתחום.
  • טיפוח התודעה הציבורית לשוויון מגדרי באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.

אנשי קשר :

מנהלת המחלקה : אנואר אבראהים שחברי 

טלפון : 046295821

מייל : anwara.29@hotmail.com