לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

הודעה בדבר מינוי נציג ציבור בוועדות בחינה לקבלת עובדים