לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 4/2023