לוגו מ.א. בוסתן אל-מרג'

פרטוקול ישיבת מליאה 2- מן המניין